Projekti

Značajniji projekti u zadnje tri godine:

2011.godina

Sanacija ceste M-6.1. Široki-Mostarug.br. BA/RRFBH/EIB/W/ICB/55/10 J.P.Ceste Federacije BiH
Sanacija lokalnih cesta na području Općine Ljubuški Ug.br. 02-05-1576-1/10 od 27.05.2011. Općina Ljubuški
Asfaltiranje ulica LOT 1 i LOT 2 Ug.br. 02-23-9-196/10 od 26.10.2010. Općina Kupres
Rekonstrukcija ceste Knešpolje – Kruševo,dionica ceste Biograci – Ljuti Dolac Ug.br. 03-386/07 i 963/07 od 21.09.2007.god. i anex 03-08/11 od 11.01.2011.god. Općina Široki Brijeg
Rekonstrukcija prometnice na potezu magist.puta M-16 – Š.R.C.Čajuša Ug.br.02-14-3-108/11 od 28.06.2011.  Općina Kupres
Rekonstrukcija lokalnih cestaLOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 5 Ug.br.01/1-25-1857/11 od 03.06.2011. Općina Prozor-Rama
Sanacija i asfaltiranje lokalne ceste Gabela – Gabela Polje Ug.br.ON: 130/11-6 od 27.07.2011. Općina Čapljina
Radovi na sanaciji nasipa uz donji kompenzacijski Bazen – SP CHE Čapljina, ug.br. I-6954/11 od 08.07.2011.god. J.P. Elektroprivreda     HZ HB d.d. MOSTAR
Cesta R-419 rekonstrukcija i sanacija regionalne ceste Masna Luka – Blidinje, poddionica: Konjsko – Mučinovac Ug.br.15-01-27-42-19/11 od 17.10.2011. Uprava za ceste Županije Zapadnohercegovačke
Rekonstrukcija lokalnih cesta LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 5, Ug.br. 01/1-25-1092/11-7 i anex-a br. 01/1-25-3777/11 od 22.12.2011. Općina Prozor – Rama

2012. godina

Rehabilitation road M-6.1 Posušje –Široki Brijeg Ug.br.BA/RRFBH/EIB/W/ICB/65/11 JP Ceste Federacije BiH
Rehabilitation road M-6.1 Granica BH/HR (Gorica) – Klobuk Ug.br. BA/RRFBH/EIB/W/ICB/63/11 JP Ceste Federacije BiH
Sanacija dijela regionalne ceste R-418b Prozor- Varvara, dionica: Jaklići – Podbor Ug.br.08-01-29-300/12-1 od 31.05.2012.god. i anex-a.br.08-07-29-300/12-2 od 29.08.2012. Ministarstvo Prometa i Veza HNŽ/K
Rehabilitation of road M-5.1 Bilalovac – Fojničko r.       km 17+650-km 24+750 Ug.br. BA/RRFBH/EBRD/W/ICB/81/12  JP Ceste Federacije BiH
Regionalna cesta R-426 Dračevo – Hutovo i   R-428 Ravno –Zavala – Granica RH Ug.br. 645/12 od 31.05.2012. Ministarstvo Prometa i Veza HNŽ/K
Cesta kroz Šukovo naselje Ug.br. 011-66/11-11 od 25.05.2011. OpćinaČapljina
Construction of motorway on Caoridor 5c, section Počitelj – Bijača, Subsection Kravice – Bijača Ug.br. JPAC-216-B27-11  Euro – Asfalt d.o.o.Sarajevo
Regionalna cesta R-420 Privalj-Grude. R-421 Sovići – Klobuk (Tihaljina), izvanredno održavanje reg.cesta na području ŽZH LOT1, Općina Grude Ug.br.15-01-27-75-18/12 od 05.09.2012. Uprava za Ceste ŽZH             Posušje

2013. godina

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji inspekcijskog graničnog prijelaza Bijača Ug.br. 16-13-24-134-3/13 od 10.03.2013g. Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Izgradnja kanalizacije u Tomislavgradu ulica Mijata Tomića L=500 m., Ug.br. 02-23-226/13 , od 26.06.2013.g. Općina Tomislavgrad
Sanacija lokalnih cesta i gradskih ulica na području Općine Ljubuški, Ug. Broj 02-05-796/13 i br.1088/13 od 26.07.2013. Općina Ljubuški
Okvirni sporazum o izvođenju radova redovit.održavanja po nalogu (varijabilni dio) regio.cesta R-424 (Mostar-Čitluk-Cerno),R-425 (Žitomislići-Čitluk-Hamzići) i R-425a (Tromeđa-Čapljina-Gabela) te istih radova na priključcima na navedene regionalne ceste za razdoblje 01.02.2013.-31.12.2016.(LOT3);   Ug.br. 208/13 od 30.01.2013. Ministarstvo Prometa i Veza HNŽ/K
Okvirni sporazum o izvođenju radova redovit.održavanja po nalogu (varijabilni dio) regio.cesta R-426 (Dračevo-Hutovo-Ravno-granica RS), R-427 (Stolac-Berkovići) i R428 (Ravno-Zavala-granica RH) te istih radova na priključcima na navedene regionalne ceste za razdoblje 01.02.2013.-31.12.2016.(LOT6);  Ug.br. 209/13 od 30.01.2013. Ministarstvo Prometa i Veza HNŽ/K
Okvirni sporazum o izvođenju radova redovit.održavanja po nalogu (varijabilni dio) regio.cesta R-418 (Ravno-Varvara-Prozor) i R-419 (Jablanica-Risovac), te istih radova na priključcima na navedene reg. Ceste za razdoblje 01.02.2013.-31.12.2016.(LOT9); Ug.br. 210/13 od 30.01.2013. Ministarstvo Prometa i Veza HNŽ/K
Izgradnja rotora R2 u Čapljini i izmjena dotrajalih vodovodnih cijevi; ug.br4. ON:142/13-7 od 08.07.2013. Općina Čapljina
Radovi ugradnje cementne stabilizacije –   „WORKS COMPLETION OF SARAJEVO BYPASS LOT-1“ BR: BA/SABYPASS/W/LOT-1/08/11 Strabag d.o.o. Sarajevo
Izgradnja autoceste na Koridoru VC, dionica Počitelj-Bijača, poddionica Kravice –Bijača , kružno raskrižje reg. Ceste R-424, ug.br.JPAC-216-B27-11 od 28.06.2013. Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo
Izvanredno održavanje reg. Cesta ŽZH LOT 4 – regionalna cesta R-425 Š.Brijeg-Tromeđa i R-420 Privalj-Grude JAVNA USTANOVA ZA CESTE ŽZH

 

 

adminProjekti