blato 2010-500

Poduzeće za izgradnju cesta “Putovi” d.o.o. Grude pravni je slijednik poduzeća za održavanje i zaštitu puteva “Grude” iz Gruda utemeljenog u sklopu sustava “Putevi BiH ” 1.1.1978. godine. Iako nam je temeljna djelatnost bila održavanje i zaštita cesta, zbog izrazito male mreže magistralnih i regionalnih cesta na svom području bili smo prisiljeni ići u tržišne utakmice sa specijaliziranim graditeljskim tvrtkama što je rezultiralo da smo se kroz te radove profirilali kao poduzeće osposobljeno za izvođenje svih graditeljskih zahvata poglavito iz oblasti niskogradnje.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kroz to razdoblje izvodili smo sve vrste građevinskih radova, od iskopa, nasipa, izgradnje, rekonstreukcije, asfaltiranja, i održavanja cesta, izgradnje objekata, mostova, platoa i partera, sportskih terena, vodovodnih i kanalizacijskih mreža, crpnih stanica, bazena, kolektora i sl.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tržišna orijentacija je rezulirala da budemo predvodnici u svojoj branši pa smo kupnjom glodalica za asfalt, prvi u jugoistočnoj Europi primjenili u to vrijeme najsuvremeniju metodu održavanja asfaltnih kolnika hladnim postupkom struganja i hrapavljenja. Ovakvo opredjeljenje je rezultiralo ne samo pozitivnim propagandnim učinkom nego i značajnim značajnim financijskim efektima pošto je stroj bio stalno angažiran na najfkrentnijim cestovnim pravcima u svim svim državama južne Europe. U primjeni nove tehnologije održavanja cesta otišli smo i korak dalje nabavom postrojenja remixer za rekonstrukciju i sanaciju asfaltnih kolnika toplim postupkom.
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Formiranjem specijaliziranih poduzeća za održavanje cesta od 1994. godine naša orjentacija

i opredjeljenje usmjereno je na poslove izgradnje i rekonstrukcije cesta,
izgradnje objekata i infrastrukturnih objekata, proizvodnje separiranih frakciskih kamenih materijala za asfalt i beton i proizvodnju asfalta. Za potrebe organizacije i funkcijoniranje ovakvog oprejedjeljenja kupljena je i instalirana nova asfaltna baza za spravljanje asfaltne mase kapaciteta 100 t/h, izvršeni radovi na proširenju i modernizaciji kamenoloma, rekonstrukcija drobiličnog postrojenja za proizvodnju kamenih agregata, izvršena nabava novih strojeva i to finišera, grejdera, valjaka, strojeva za sanaciju kolnika, strojeva za uređenje bankina, utovarivača, rovokopača, kombinirki, desetak suvremani kamiona za prijevoz kamenih frakcija i asfalta, i dosta prateće opreme.

Sve ovo, uz naša nastojanja da budemo što bolji i udovoljimo zahtjevima tržišta, uvjetovalo je modernizaciju mehaničke radionice za servis nove opreme, prekvalifikaciju, obuku i usavršavanje kadrova, novu opremu i uvođenje informatičkih sredstava za prateće službe.
Picture J O MOSTAR 108-500 
Godine 2001. je sukladno Zakonu o privatizaciji poduzeća završen proces privatizacije i poduzeće je u 100% iznosu u privatnom vlasništvu dijela uposlenih djelatnika.

PUTOVI d.o.o.
Grude

adminO nama