Politika upravljanja okolišem

Ekološki standardi  zastupljeni su u  poslovanju Putovi d.o.o. Grude, a briga o zaštiti

okoliša vidljiva je  u okolišnoj dozvoli i politici upravljanja  okolišem, naročito  u području

rada kamenoloma i asfaltne baze;

Primjenom sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004 nastojimo postići zadovoljstvo  vlasnika, uposlenika i lokalne zajednice.

Politika upravljanja okolišem obvezuje sve uposlene na njeno poštivanje i primjenu. Učinkovitost sustava upravljanja okolišem periodično se preispituje od strane Uprave,

koja u cijelosti podržava politiku i ciljeve zaštite okoliša.

Uposlenici se obučavaju i motiviraju da svoje zadatke izvršavaju korektno i u skladu

s  politikom  upravljanja okolišem   te čine sve kako bi zaštitili sebe, građane, suradnike,

proizvode i opremu,  te spriječili onečišćenje  okoliša.

 

Uprava i uposlenici u okviru integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem imaju trajnu obvezu:

 

  • Prepoznavanja  i praćenja ekoloških  aspekata;
  • smanjivanja negativnih utjecaja  na okoliš;
  • ispunjavanja općih i pojedinačnih ciljeva iz područja zaštite okoliša;
  • racionalnog korištenja  prirodnih resursa;
  • zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi, te sprječavanja  onečišćenja okoliša;
  • preventivnog djelovanja u smislu sprječavanja incidentnih situacija u području  okoliša;
  • stalne provedbe  politike upravljanja okolišem.

 

Postavljeni ciljevi i zadaci iz područja zaštite okoliša  ostvaruju se  uz  stručnost, iskustvo i motiviranost naših uposlenika, te uz stalnu brigu o poboljšanju njihovog obrazovanja i primjene  zahtjeva sustava upravljanja okolišem.

 

Racionalnom i učinkovitom uporabom energenata i drugih prirodnih resursa dajemo  svoj doprinos načelu održivog razvitka. Osiguravamo  zbrinjavanje otpada na optimalan način  sukladno zakonskim propisima i našem sustavu upravljanja okolišem.

 

Ova politika upravljanja okolišem je u svakom trenutku dostupna javnosti.

Grude, 01.06.2011. god. Direktor Društva

Rajko ing. građ. Ćutuk

adminPolitika upravljanja okolišem